Các biểu công khai năm học 2019-2020

Biểu mẫu 01 PHÒNG GDĐT VỤ BẢN TRƯỜNG MẦM NON TÂN KHÁNH THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2019 – 2020 STT Nội dung Nhà trẻ Mẫu giáo I Chất lượng nuôi…

Các biểu công khai năm học 2018-2019

Biểu mẫu 01 PHÒNG GDĐT VỤ BẢN TRƯỜNG MẦM NON TÂN KHÁNH THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2018 – 2019 ( đầu năm) STT Nội dung Nhà trẻ Mẫu…

Quy định kèm thông tư số 25/2014/TT-BGD

Quy định kèm thông tư số 25/2014/TT-BGD QUY ĐỊNH Về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non (Ban hành kèm theo Thông tư số 25/2014/TT-BGDĐT ngày 07…

Thông báo tuyển sinh năm học 2015-2016

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2015-2016   Căn cứ kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2015 -2016 của Phòng Giáo dục-Đào tạo. Ban Lãnh đạo trường Mầm non thông báo kế hoạch tuyển sinh  của nhà trường ở các độ…