Một số hoạt động ngoại khoá của cô trò trường MN Tân Khánh

Tháng Tư 12, 2016 3:53 chiều

Hoạt động tham quan của lớp 4B

IMG_3870

IMG_3871

IMG_3873

IMG_3874

IMG_3878

IMG_3879

 

Hoạt động thăm quan của lớp 4A

IMG_3436

 

 

IMG_3441

IMG_3448

IMG_3450