HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM GÓI BÁNH TRƯNG CỦA CÁC BÉ LỚP 5C

Tháng Ba 11, 2017 11:47 sáng

          Thực hiện chủ đề nhánh “ Tết và mùa xuân“, để giúp trẻ có cơ hội tham gia các hoạt động thực tế diễn ra trong dịp tết nguyên đán; ngày 20/ 01 /2017 lớp 5C tổ chức hoạt động: “Gói bánh chưng” cho trẻ trải nghiệm đã thu hút được sự tham gia tích cực của các thành viên trong lớp.

20170117_092102

 

20170117_092106

 

20170117_092138

 

20170117_092142

 

20170117_092150

 

20170117_092217

 

20170117_092221

 

20170117_092241

 

20170117_092259

 

20170117_092311

 

20170117_092315

 

20170117_092333

 

20170117_092343

20170117_092524

 

20170117_092537

 

20170117_092611

 

20170117_092613

 

20170117_092624

 

20170117_092628

 

20170117_092740

 

20170117_092742

 

20170117_092824

 

20170117_092818

 

 

 

df7603be9b8357f0658d1f7feca71bfc

 

fa22ff9e47b8c8af68bc2bfb54fb0aa0

 

f33e8a38b4e47d0f9f47c47b61f7cd4b

 

d2456a00b3a62c95b09c40cf58115678 - Copy

 

7e2524e080c073de49d46230590f525d

 

6f214e219b42ba30e9c8478fb389ae7a