HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ KHOA HỌC CỦA CÁC BÉ LỚP 4B

Tháng Ba 11, 2017 1:58 chiều

Cô và trẻ lớp 4B đang rất say sưa trong hoạt động thí nghiệm

fa40a6971746b56440a67c7bb2c72b34

 

5b549f0bbd2475c240e69ada3c4d8c99

 

1bcd8e8c71536b2c245135afe3d4936f

 

1c352ac54cd99c03a91647be7bc7dccf

 

0307bf1cbd5cdaed7dc8364a7b8c7ece

 

841fc3225511b662a32d15d8c353b6d0

 

1936dc099834ef25d376b8b2a19cd3c7

 

a995ecda0aecc74f4eebf21316878b4d

 

cfee3c4cb74c4eff825dc2bd452de2fa - Copy

 

cfad95578b6b3349fd1cc41cd098d5eb - Copy

 

9ce1244975841e42b6a0a4bdbc977b0e

 

cfee3c4cb74c4eff825dc2bd452de2fa

 

e2391381721efe33b4b415195a7293df

 

790b0a8aaa03b4f636a22c374414da2d